Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

김동윤

김동윤 목사

…Will be uploaded soon. Thank you for your patients.

김동윤 목사

"영적으로 무장하라III(엡 6:18)" https://www.youtube.com/live/ic_coFgVkVw?si=IctJqKtSWIIDqgEQ

김동윤 목사

"영적으로 무장하라II(엡 6:14~15)" https://www.youtube.com/live/XN448AY3PdI?si=Ha2HXQmUhM9KWeqC

김동윤 목사

"영적으로 무장하라(엡 6:16~17)" https://www.youtube.com/live/XN448AY3PdI?si=Ha2HXQmUhM9KWeqC

김동윤 목사

"부활의 약속(고전 15:35~38)" https://youtu.be/MrQ58SauRlo?si=-KpOGmMbQ1WKfUoH

김동윤 목사

왜 종려주일이 고난주간 앞에 있나?(마 21:1~7)  https://www.youtube.com/live/VeHWCUXPDG4?si=L4EqAorlekEtiIay

김동윤 목사

하나님이 예비하신 것을 위하여(민 14:23~24)" https://www.youtube.com/live/yTO2XUrDv7o?si=opAJfWVi2d--xm-K

김동윤 목사

"말을 은혜롭게 하자(엡 4:29~32)" https://www.youtube.com/live/yas1-YzScS0?si=AxUUOK-T5D6iBtcm

김동윤 목사

"하나님의 믿음으로 하는 기도(막 11:19~25)" https://www.youtube.com/live/48aI0PjAN_M?si=sanhhLub-BlSl_UZ

김동윤 목사

"거룩한 낭비(막  14:3~9)"  https://www.youtube.com/live/LO8YATKa7C8?si=B69CfE1WAXl_fr4b

많이 본 기사

- Advertisement -spot_img