Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

설교

길요나 목사

"축복과 저주의 메아리 효과(마 10:12~13)" https://youtu.be/VH_M32pTgyk?si=XNbmZrfc4QJVXnge  

김동윤 목사

…Will be uploaded soon. Thank you for your patients.

김삼환 목사

“눈물병(시 56:1~13)” https://www.youtube.com/live/le6QBXKTay8?si=w6c9cJ3s7IJjTJPr

김하나 목사

"우리를 살리는 예배가 있습니다(행 16:22~26)"  https://youtu.be/NaiqjYsuqzk?si=NfK9G3MUd7_iDxwA

류응렬 목사

"술찌꺼기에 취하지 말라(골 3:1~4)" https://youtu.be/ifdTfN9yalM

박헌성 목사

"사랑으로 건강하게 살라(요일 4:16~21)" https://youtu.be/oqLozSNq2Zo?si=rOkI5GXuGJlXxSwU  

박헌승 목사

"보혜사 성령(3)(요 16:7~15)" https://youtu.be/NVjH_k8TqD0?si=VFcLCLuQenKkP8E_

소강석 목사

"소강석 목사의 GOD生 챌린지_마음 샤워(잠 4:20~27)" https://youtu.be/PQxZPu0RGYE?si=JJ4-Kwr3aPeTuuQU

양병희 목사

"육체의 소욕과 성령의 충돌(갈 5:16~26)" https://youtu.be/NySqYnZ1vJ8?si=OSjsCU9LluE4wOUY        

오정현 목사

"이 시대의 별이 될 수 있을까?(에 4:12~17)" https://youtu.be/6R_4bsIuPzE?si=ybYYn2RvMvyrxJsE

많이 본 기사

- Advertisement -spot_img